GRACIOZNOST

Svestrano usavršavanje kretnih sposobnosti

MUZIKALNOST

Sklad kretnji uz muziku

POKRETLJIVOST

Osjećaj za vrijeme i prostor

ZAJEDNIŠTVO

Harmoničan razvoj djece i omladine

“DIJETE UVIJEK MOŽE ODRASLOG NAUČITI TRIMA STVARIMA: DA BUDE VESEO BEZ RAZLOGA, DA BUDE UVIJEK NEČIM ZABAVLJEN I DA SE ZNA SVOM SNAGOM ZAUZETI ZA ONO ŠTO ŽELI.”

Klub ritmičke gimnastike „Pirueta“ Visoko je osnovan u septembru 2014. godine na inicijativu Amine Hadžimehanović (trenerice KRG „Pirueta“). Prve korake počeli su u sportskoj dvorani „Partizan“ u Visokom sa 32.članice. U decembru iste godine, klub organizuje prvi novogodišnji „Pirueta cup“ na kojem su učestvovale sve djevojčice kluba.
Klubom trenutno rukovodi Hadžimehanović Amina, predsjednica kluba.

KLUB DJELUJE U VISOKOM I U KAKNJU

Već sljedeće godine, klub mijenja lokaciju i premješta se u MSŠ „Hazim Šabanović“ te se time osniva takmičarska grupa za napredne članice. Iste godine takmičarke počinju putovati na Međunarodne turnire u inostranstvo i osvajati prve medalje. Trenutno klub radi na dvije lokacije – Visoko (sportska dvorana Franjevačke klasične gimnzije) i Kakanj ( JU Dom Kulture „Kakanj“).

2015. godine klub postaje član Gimnastičkog i Federalnog saveza Bosne i Hercegovine.

U klubu trenutno treniraju 132 takmičarke. U  Visokom trenura 15 takmičarki i 66 rekrativki, a u Kaknju 6 takmičarki i 46 rekreativki.

Pridružite nam se

Trenerica KRG Pirueta

O TRENERICI

Amina Hadžimehanović, rođena je 1993. godine u Zenici. Osnovnu i srednju školu je završila u Visokom, dok je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu –odsjek za Orijentalnu filologiju, turski jezik i književnost. Od ranog djetinstva trenirala je ritmičku gimnastiku kod  Aide Hadžić, trenutne predsjednice i trenerice kluba „BosnaGym“ u Sarajevu.

Nakon prestanka bavljenjem ritmičkom gimnastikom usmjerila se u trenerske vode, te u junu 2013. godine završila sudijski seminar po vodstvom Dragane Terzić (FIG „expert“ brevet sudija) u organizaciji Gimnastičkog saveza Bosne i Hercegovine i stekla licencu Nacionalnog sudije nivoa III, a 03.02.2018 pod vodstvom Chiriac Daniele (FIG brevet sudije) stekla licencu Nacionalnog sudije nivoa II.

Od marta 2016. je član Upravnog odbora Gimnastičkog saveza Federacije Bosne i Hercegovine (GSFBiH), a od januara 2017. član Upravnog odbora Sportskog saveza Općine Visoko.

Ispred Sportskog saveza Općine Visoko u okviru manifestacije “Izbor sportiste” prima posebnu nagradu za doprinos u razvoju sporta Općine Visoko za 2017. godinu.

Takmičarke

Kluba ritmičke gimnastike Pirueta

Farah Dželilović
Melika Ždralović
Mia Mašala
Iman Šehagić
Amila Hrnjić
Farah Fazlić

RASPORED TRENINGA U VISOKOM

PONEDJELJAK MINI GRUPA 17:30-18:30
PONEDJELJAK REKREACIJA 18:30-19:30
SRIJEDA MINI GRUPA 17:30-18:30
SRIJEDA REKREACIJA 18:30- 19:30

RASPORED TRENINGA U KAKNJU

UTORAK MINI GRUPA 17:30-18:30
UTORAK REKREACIJA 1. 18:30-19:30
UTORAK REKREACIJA 2. 19:30-20:30
PETAK MINI GRUPA 17:30-18:30
PETAK REKREACIJA 1. 18:30-19:30
PETAK REKREACIJA 2. 19:30-20:30

ŽELITE NAM SE PRIDRUŽITI?

Pozovite nas na +387 62-354-733 ili kontaktirajte na mail info@krgpirueta.ba