O nama

Klub ritmičke gimnastike Pirueta Visoko

Klub ritmičke gimnastike „Pirueta“ Visoko je osnovan u septembru 2014. godine na inicijativu Amine Hadžimehanović (trenerice KRG „Pirueta“). Prve korake počeli su u sportskoj dvorani „Partizan“ u Visokom sa 32.članice. U decembru iste godine, klub organizuje prvi novogodišnji „Pirueta cup“ na kojem su učestvovale sve djevojčice kluba.
Klubom trenutno rukovodi Hadžimehanović Amina, predsjednica kluba.

KLUB DJELUJE U VISOKOM I U KAKNJU

Već sljedeće godine, klub mijenja lokaciju i premješta se u MSŠ „Hazim Šabanović“ te se time osniva takmičarska grupa za napredne članice. Iste godine takmičarke počinju putovati na Međunarodne turnire u inostranstvo i osvajati prve medalje. Trenutno klub radi na dvije lokacije – Visoko (sportska dvorana Franjevačke klasične gimnzije) i Kakanj ( JU Dom Kulture „Kakanj“).

2015. godine klub postaje član Gimnastičkog i Federalnog saveza Bosne i Hercegovine.

U klubu trenutno treniraju 132 takmičarke. U  Visokom trenura 15 takmičarki i 66 rekrativki, a u Kaknju 6 takmičarki i 46 rekreativki.

Klub ritmičke gimnastike Pirueta

Alije Izetbegovića 12 71300 Visoko

Žiro račun: 1406021130001331

ID: 4218869710008

VISOKO – Sportska dvorana Franjevačke gimnazije (Bosne Srebrene 1.)
Termini treninga su ponedjeljak i srijeda:
MINI GRUPA : 17:30 – 18:30
REKRACIJA   : 18:30 -219:30

KAKANJ – KSC “Dom Kulture” (Ulica šehida 5.)
Termini treninga su utorak i petak:
MINI GRUPA : 17:30- 18:30
REKRACIJA 1.: 18:30 – 19:30
REKREACIJA 2.: 19:30 20:30