Ritmička gimnastika

Sport za djevojčice

Ritmička gimnatika predstavlja izuzetno atraktivan sport za pripadnice ženskog pola. Ritmička gimnastika se sastoji od niza gimnastičkih pokreta dobro ukombinovanih sa muzikom u pozadini, uz korišenje različitih rekvizita. Veoma graciozan ali i zahtjevan sport izuskuje mnogo truda, ljubavi, pažnje i strepljenja kako bi se ostvarili očekivani rezultati.
 
Ritmička gimnastika se može posmatrati kao pojedinačan ili ekipni sport, a djeli se na 5 kategorija – baby, children, kadetkinje, juniorke i seniorke. Ritmička gimnastika je jedan od rijetkih sportova u kojima se vrijednuje ljepota pokreta i insistira se na njihovoj prisutnosti. Osim takmičenja sa suparnicama, gimnastičarke se takmiče u velikoj mjeri i sa sobom ne bi li putem vježbe i beskonačno mnogo ponovljenih pokreta dovele svoje izvođenje do savršenstva.
Ritmička gimnastika istorijat i porijeklo
 
Ritmička gimnastika vodi porijeklo iz Švedske, gde se pojavljuje prvi put pod pojmom estetska gimnastika. Njena uloga je prvenstveno bila spajanje osjećanja i emocija kroz gimnastičke pokrete. Budući da je vrlo brzo stekla enormnu popularnost, u Berlinu se otvara prva škola Moderne gimnastike u kojoj se praktikovalo korišćenje rekvizita tokom izvođenja gimnastičkih vježbi.
 
Tokom 40-tih godina prošlog vijeka ritmička gimnastika se prvi put javlja kao sportska disciplina. Prvo svjetsko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici održano je 1964. godine u Budimpešti, dok je ista tek 1984. godine postala Olimpijska disciplina.
 
Gimnastiku nazivaju kraljicom među sportovima, a za ritmičku gimnastiku se kaže da je jedan od najženstvenijih vidova sporta. Zbog njene izuzetne gracioznosti, sklada pokreta i ritma, ista se svrstava u poseban vid umjetnosti. Prvenstveno su djevojčice te koje se opredjeljuju za bavljenje ritmičkom gimnastikom.
Ritmička gimnastika trening
Ritmička gimnastika u velikoj mjeri doprinosi pravilnom rastu i razvoju djevojčica kao i jačanju njihove muskulature. Redovan dolazak na trening i bavljenje ritmičkom gimnastikom utiče prije svega na pravilno držanje tijela kod djece, razvoj fine motorike, dobru koordinaciju pokreta i uspostavljanje ravnoteže tijela na višem nivou. Kada su u pitanju odrasle osobe ritmička gimnastika je dobar način za održavanje kondicije, dovođenje linije tijela do savršenstva kao i sticanja zadovoljstva sopstvenim izgledom i dostignućima.
Ritmička gimnastika predstavlja dobar način za izražavanje kreativnosti, umijeća i vještine putem vježbanja. Ona je jedna od 7 grana gimnastike u kojoj se za izvođenje vježbi upotrebljavaju rekviziti poput obruča, vijače, trake, lopte, čunjeva i drugih. Ritmička gimnastika je sport koji obuhvata mnogo baletskih i plesnih pokreta, koji stvaraju prelijepu kompoziciju, koja naizgled izgleda jednostavno jer je izvode stručne gimnastičarke.
 
Muzika je vrlo bitna za izvođenje vježbi ritmičke gimnastike. Ista se bira u skladu sa stilom svake gimnastičarke i vrstom rekvizita koji koristi. Kada su u pitanju obruč, vijača i čunjevi muzika je dinamičnija i brža, dok je za korištenje trake i lopte akcenat na laganijem tempu i elegantnijoj muzici.