O TRENERICI

Trenerica Kluba ritmičke gimnastike Pirueta Visoko

AMINA HADŽIMEHANOVIĆ

Amina Hadžimehanović, rođena je 1993. godine u Zenici. Osnovnu i srednju školu je završila u Visokom, dok je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu –odsjek za Orijentalnu filologiju.

2014. godine otvara Klub ritmičke gimnastike „Pirueta“ nastojeći da okupi i afirmiše žensku populaciju s područja Općine Visoko, te tako kroz sport promoviše svoj grad. Danas klub broji preko 140 članica uzrasta od 3 do 14 godina koje treniraju u Visokom i u Kaknju.

Nakon prestanka bavljenjem ritmičkom gimnastikom usmjerila se u trenerske vode, te u junu 2013. godine završila sudijski seminar po vodstvom Dragane Terzić (FIG „expert“ brevet sudija) u organizaciji Gimnastičkog saveza Bosne i Hercegovine i stekla licencu Nacionalnog sudije nivoa III, a u februaru 2018. godine pod vodstvom Chiriac Daniele (FIG brevet sudije) stekla licencu Nacionalnog sudije nivoa II.
Od marta 2016. je član Upravnog odbora Gimnastičkog saveza Federacije Bosne i Hercegovine (GSFBiH) i Gimnastičkog saveza Bosne i Hercegovina (GSBIH), a od januara 2017. član Upravnog odbora Sportskog saveza Općine Visoko.

Ispred Sportskog saveza Općine Visoko u okviru manifestacije “Izbor sportiste” prima posebnu nagradu za doprinos u razvoju sporta Općine Visoko za 2017. godinu.

Na poziv tadašnjeg predsjednika GS BIH u septembru 2018. godine, zajedno sa 10 delegata reprezentacije Bosne i Hercegovine, odlazi na 36. Svjetsko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici u Sofiju.

Pored toga, u novembru 2017. godine dobiva certifikat za završen kurs sportske medicine ispred IOC medicinske komisije i Nacionalnog olimpijskog komiteta, a u maju 2019. godine certifikat za završenu edukaciju u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu i u sklopu realizacije projekta “Sport Against Violence and Exlusion- SAVE”.